"Sovint, quan es detecten problemes indeterminats sense una simptomatologia definida es considera que hi ha algun tipus de carència i que cal solucionar-ho amb l’aplicació d’adobs. D’alguna manera, la descàrrega del problema aplicant algun tipus de fertilitzant o corrector dóna un marge de temps suficient com per esperar una millora sobtada. La realitat és que un percentatge molt alt (pot ser al voltant d’un 80%) dels problemes diagnosticats en camp tenen el seu origen en les condicions del medi físic." (Villar, P.; Villar JM. (2016). Guia de la Fertilitat dels Sòls i la Nutrició Vegetal en Producció Integrada.)

Les nostres solucions Nutricionals

No s'ha trobat cap element que coincideixi amb els filtres seleccionats
  • Sol·licita'ns més informació

Timela Fruit

Aumenta la actividad en los cloro y cromoplastos consiguiendo un aumento en la actividad metabólica de la planta. Consigue aumentar el rendimiento y calidad del fruto a través de un mejor aprovechamiento del nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg) y hierro (Fe) entre otros. Para hortícolas, fresa, ornamentales, colza, frutales y cítricos. 

Composició: MgO (5%) + SO3 (10%) 

Dosis: Aplicación Foliar. Frutales y cítricos: 100 cc/hl (1 L/ha). Hortícolas y berries: 20-40 cc/hl (0,2-0,4 L/ha).

  • Sol·licita'ns més informació

Caltin 10

Aportació de calci líquid per a aplicació foliar o radicular. Conté una sal de calci, el que permet una òptima assimila- ció del calci per la planta. Aquesta característica el fa ideal per a programes nutricionals equilibrats. Per a tots els cultius. 

Composició: CaO (10%)

Dosis: Aplicación Foliar: 200-500 cc/hl (2-5 L/ha); Fertirrigación: 2-4 L/ha. 

  • Sol·licita'ns més informació

Micro MZ

Ideal en plantacions fruiteres sobrades d’adobat i que no convé activar el desenvolupament vegetatiu. No conté nitrogen.

Composició: Mn (3,9%) + Zn (7,7%)

Dosis: Aplicar preventivament.
Aplicació Foliar. Cítrics: 200-400 cc/hl (2-4 L/ha).
Fertirrigació. Fruiters, hortícoles: 5 L/ha

  • Sol·licita'ns més informació

Producte ideal per al control preventiu i curatiu de carències de magnesi per vía foliar. L’extracte d’algues marines exerceix un efecte estimulant degut a la presència de promotors de creixement (citoquinines, auxines i betaïnes) i un efecte adherent que augmenta l’eficàcia del tractament (degut a la presència de col·loides i carbohidrats: àcid algínic, mannitol, etc.). Els promotors de creixement estimulen processos tan importants com l’aparició de noves arrels o la diferenciació floral entre altres. El mannitol actua com a agent quelatant dels micronutrients augmen- tant-ne la seva disponibilitat. Per a fruiters, cítrics, vinya, hortícoles i maduixa. 

Composició: MgO (13%)

Dosis: Aplicación Foliar: 400-600 cc/hl (4-6 L/ha)

  • Sol·licita'ns més informació

Edaltin Fe 13

Fuente de hierro soluble para mezclar con otros abonos o productos en tratamientos foliares y radiculares para corregir carencias en los cultivos. Puede usarse en suelos ácidos (pH<6,5). 

Composició: Fe quelado por EDTA (13%)

Dosis: Aplicación Foliar. Frutales, cítricos y vid: 30-75 g/hl; Hortícolas y floricultura: 10-25 g/hl
Aplicación Radicular. Cultivos leñosos: 4-7 kg/ha; Hortícolas y ornamentales: 3,5 kg/ha

  • Sol·licita'ns més informació

Clorofer

Fòrmula magistral per a corregir la clorosis en fruiters a final de primavera/començament d’estiu. Conté aminoàcids. Movilitza el ferro inactiu que emmagatzema l’arbre. Per a fruiters. 

Composició: Fe (1,25%) + Zn (0,41%) + Mn (0,41%)

Dosis: Aplicación Foliar: 500-1.000 cc/hl (5-10 L/ha)

  • Sol·licita'ns més informació

Calpit

Conté un 33,5% de clorur de calci soluble, juntament amb mullants i penetrants que milloren la seva eficàcia en front a d’altres productes tradicionals. No taca els fruits i confereix als teixits vegetals una major firmesa. Alta solubilitat i aportació de calci fàcilmente disponible. 

Composició: CaO (16%)

Dosis: Aplicar en post-collita. Drencher. Tots els cultius: 0,5 L/hl (0,5%)

  • Sol·licita'ns més informació

Boro ET/15

Font de ràpida i exacta dosificació de bor via foliar per quan es detecten els síntomes i conseqüències deguts a la carència de bor: Debilitamient i mort dels meristemes (petites arrels i gemmes terminals). Necrosi a les puntes de les fulles (enciam). Mal de cor (remolatxa). Mala germinació del pol·len (quallat escàs). Escassetat de floració (fruiters) i gomosis (fruiters d’os). Cultius exigents en bor: pomera, olivera, vinya, maduixa, api, col, patata, etc. Per a tots els cultius. 

Composició: B (11%)

Dosis: Aplicació Foliar. Dosi preventiva: 75-150 ml/hl (0,75-1,5 L/ha). Dosi per carència moderada: 225-300 ml/hl (2,25-3 L/ha). Dosi per carència aguda: 375-450 ml/hl (3,73-4,5 L/ha).

  • Sol·licita'ns més informació

Altene 4,8 Orto

Font de ferro per a cultius assentats en sòls alcalins o calcaris en els quals el ferro no està disponible per a les plantes. Conté la més alta concentració de l’isòmer orto-orto, que és la més activa. De resposta ràpida, dóna solucions neutres de gran estabilitat y persistència. Sense olor.

Composició: Fe quelat per EDDHA · isòmer Orto-Orto · (4,8%)

Dosis: Aplicació directa al sòl o fertirrigació. Fruiters i cítrics: 25-120 g/árbol. Hortícoles i maduixa: 5-20 kg/ha. Ornamentals: 10-60 g/10m2

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem per oferir-te la solució més eficient per al teu cultiu

Si ho prefereixes, també pots trucar-nos o enviar un correu

Des d'on ens escrius
A la província de

Envia'ns la teva consulta

Des d'on ens escrius
A la província de
En referència a...