Surface-Contact Technology

La tecnologia Surface-Contact, desenvolupada per Altinco, ofereix al producte la capacitat de millorar l'ad- herència i aconseguir un perfecte contacte amb la super- fície vegetal. Aquesta tecnologia garanteix una eficàcia ins- tantània de l'aplicació, que permet que la planta torni al seu procés de desenvolupament vegetatiu ràpidament.

Productes


X-tract Technology

Tracta d'un procés de selecció, anàlisi i incorporació d'extractes vegetals

Elisystem Technology

Confereix una autoprotecció efectiva del conreu.

Control de Cicle

Garanteixen un control del cicle vegetatiu i la capacitat de controlar quan les plantes entren i surten de la dormancia.

Control de Vigor

Aporten les eines necessàries per a poder redirigir les energies de les plantes a potenciar el procés de fructificació en comptes de derivar-los cap al creixement de la planta.

Bioestimulants

Aporten les eines necessàries per a cada moment del procés de fructificació i per a recuperar la planta de situacions d'estrès.

Rootip® Expertise

Està específicament formulada per a bioestimular la rizosfera, fomentar el desenvolupament de microorganismes beneficiosos per a la nutrició dels cultius, i enfortir la massa radicular de les plantes.

Nutrients d’Alta Eficàcia

Per a aconseguir millor penetració i mobilitat de les molècules en la planta i així aconseguir els resultats esperats en el menor temps possible.

Com funciona

Actua per contacte

Eficaç fins i tot en presència de brutícia acumulada