Una bona gestió del sòl i la rizosfera, una nutrició equilibrada i una bioestimulació adaptada. Una activació de les defenses per a fer front a possibles atacs patògens i una gamma de tractaments foliars que protegeixen l'activitat fotosintètica tan essencial per a la producció de fruits. Tots els nostres productes són residu 0.

Surface-Contact Technology

Ofereix al producte la capacitat de millorar l'adherència i aconseguir un perfecte contacte amb la superfície vegetal.

Ver productos

X-tract Technology

Tracta d'un procés de selecció, anàlisi i incorporació d'extractes vegetals

Ver productos

Elisystem Technology

Confereix una autoprotecció efectiva del conreu.

Ver productos

Control de Cicle

Garanteixen un control del cicle vegetatiu i la capacitat de controlar quan les plantes entren i surten de la dormancia.

Ver productos

Control de Vigor

Aporten les eines necessàries per a poder redirigir les energies de les plantes a potenciar el procés de fructificació en comptes de derivar-los cap al creixement de la planta.

Ver productos

Bioestimulants

Aporten les eines necessàries per a cada moment del procés de fructificació i per a recuperar la planta de situacions d'estrès.

Ver productos

Rootip® Expertise

Està específicament formulada per a bioestimular la rizosfera, fomentar el desenvolupament de microorganismes beneficiosos per a la nutrició dels cultius, i enfortir la massa radicular de les plantes.

Ver productos

Nutrients d’Alta Eficàcia

Per a aconseguir millor penetració i mobilitat de les molècules en la planta i així aconseguir els resultats esperats en el menor temps possible.

Ver productos