Dins de l'apartat de millora de les normes ISO hi ha un apartat amb diferents mètodes per a realitzar aquesta millora. Un d'ells és el d'activitats de millora petites però contínues, realitzades als processos, productes i serveis existents.
A Altinco, ja fa més de 5 anys que existeix un comitè interàrees que es reuneix de forma setmanal per a tirar endavant aquest tipus d'activitats.
Es tracta d'un mecanisme intern d'ús del coneixement on ens assegurem que els avenços o millores en el coneixement es posin a disposició de tota l'organització com també ens ajuda a identificar el grau d'aplicació de la informació que tenim disponible.
D'aquesta forma, la millora contínua es fa possible augmentant també la qualitat de les relacions entre les persones dels diferents departaments.