PRODUCTES
ECOLÒGICS

Vikin
GO

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zeroSistèmic

ADOB CE
Mescla líquida de micronutrients: Manganès (Mn) i Zinc (Zn).
Per a tots els cultius. Aplicació foliar i radicular. Acció sistèmica.
Està especialment formulat per a permetre una major penetració i mobilitat d'aquests micronutrients dins de la planta i així prevenir les mancances d'aquests elements més eficaçment. Es por barrejar amb altres productes.

Altosan
Cu

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zeroSistèmic

Altosan
B/Zn

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zero 

MimoxZn

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zeroSistèmic

Algasil

Aplicació Foliar EcològicResidu zero 

DOBLE FUNCIÓ DE DEFENSA DAVANT FONGS I PLAGUES
El silici (20%) proporciona rigidesa als teixits vegetals fent-los més durs i resistents a l'atac de fongs i plagues. L'aplicació foliar crea una barrera de cristalls de silici que impedeix el moviment dels patògens a través de la superfície dels teixits vegetals.

Copfort

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zeroSistèmic

NO AFAVOREIX EL CREIXEMENT NI DESENVOLUPAMENT DE FONGS O BACTERIS.
Tractament cúpric (6%) de fàcil absorció i ràpida transl·locació a tots els òrgans de la planta (sistèmic).

Algiforte

Aplicació Foliar EcològicResidu zero 

Bioestimulant anti-estrès. Bionutrient amb algues marines i solució de magnesi complexat que mitiga els efectes de l'estrès abiòtic (aigua, temperatura, salinitat). Aconsegueix augment i qualitat en collites.

Almar

Aplicació FoliarAplicació RadicularEcològicResidu zero 

Estímul natural en el moment decisiu. Aporta aminoàcids, polisacàrids, vitamines i hormones vegetals. Regula la floració, fecundació i quallat del fruit. També incideix en el rendiment, qualitat i homogeneïtat dels fruits.

Rootip
Mix

 Aplicació RadicularEcològicResidu zero 

Bioestimulant radicular amb micronutrients quelatats per EDTA especial per a cultius hortícoles.

 

Micro
Xelat MZ

 Aplicació RadicularEcològicResidu zero 

Micronutrients quelats per EDTA en les proporcions òptimes per prevenir manques en fruiters i cítrics. Complementa a RootipStart.