Altinco Colombia - La nova filial d'Altinco AgroMarç 2016 - ACCIO (Generalitat de Catalunya) ha atorgat a ALTINCO una subvenció per l’establiment al mercat colombià, per al projecte amb títol "Creació de la filial Altinco Colombia per la venda de productes fitosanitaris".


ACCIO, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a ALTINCO una subvenció per crear una filial de la companyia a Colombia per la venda de productes fitosanitaris.