Empresa

DESCRIPCIÓAltinco es va crear l’any 1994 per experts en nutrició vegetal i enginyers químics especialistes en el desenvolupament de productes per a l'agricultura
Amb una cartera inicial de 3 clients i de 400 l’any 2004, actualment treballem amb més de 800 clients repartits per Europa, Àfrica, Orient Mitjà, Amèrica Central i Amèrica del Sud.

Hem col•laborat i col•laborem en treballs d'investigació amb:

 • Centres Oficials
  • CDTI - Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
  • CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques
  • CTIFL - Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et légumes

 • Universitats
  • UdL - Universitat de Lleida
  • UNIBO - Università di Bologna

 • Instituts i Centres d'investigació
  • IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
  • Estació Experimental de Lleida
  • Estació Experimental Mas Badia
  • IVIA - Institut Valencià d'Investigacions agràries,
  • SELMAR - Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar
  • LA MORINIÈRE - Station d'expérimentations


Des de 2006 el 90% de la nostra investigació s'ha centrat en el desenvolupament de productes de defensa davant plagues i malalties.
Això ha afavorit el nostre creixement i ens ha permès posicionar-nos en un mercat més especialitzat.

LA NOSTRA MISSIÓResoldre les necessitats dels agricultors, aportant solucions agronòmiques d’un alt valor afegit mitjançant:
 • - La protecció dels cultius davant malalties i plagues.
 • - L'increment de la producció de les explotacions agrícoles.
 • - La millora de la qualitat de les collites.
 • - La reducció dels residus i dels elements tòxics que puguin malmetre el medi ambient.
 • - La reducció, fins i tot l'eliminació del període de carència després de les aplicacions.
 • - La reducció dels costos de mà d'obra i de fertilització.
Apostem per a posicionar-nos internacionalment amb la nostra gamma de productes ecològics i nutrients especials en tots els camps de l'agricultura, transmetent confiança a l'agricultor per la nostra manera de ser segura i rigorosa.

EL NOSTRE OBJECTIUDesenvolupar, fabricar i comercialitzar productes per a la Nutrició, Estimulació i Protecció de Cultius.
Productes Ecològics i/o de Residu zero.

DIRECTRIUS D’INVESTIGACIÓDesitgem ser líders en la investigació i desenvolupament de nous productes per a l'agricultura i un referent en el mercat agrícola per la nostra qualitat, eficàcia, competència i responsabilitat.

Disposem d'un laboratori propi d'investigació per al desenvolupament de totes les nostres gammes de productes i un laboratori de control de qualitat que garanteix el perfecte acabat dels nostres productes i processos productius.

Productes ecològics i/o sense residus:
 • Repel•lents d'insectes
 • Inductors de defensa davant malalties i plagues.
 • Maduració, color i conservació dels fruits.
 • Optimització per l'aplicació d'adobs.

APLICACIÓ EN CULTIUSArbres fruiters d'os i de llavor
Cítrics
Hortícoles en hivernacle i a l’aire lliure
Baies (Berries)
Vinya i Kiwi
Olivera i Ametller
Cultius Tropicals i Subtropicals
Cultius Ornamentals

CERTIFICATSALTINCO està certificat amb el SISTEMA de GESTIÓ de la QUALITAT segons la norma ISO 9001:2008 que garanteix un control rigorós dels processos productius i amb el SISTEMA de la IDi segons la norma UNE 166002:2006 que ens avala en els nostres processos d'investigació i desenvolupament de nous productes.

També comptem amb els segells de les certificadores ecològiques: ECOCERT inputs, National Organic Program (NOP) i Associació CAAE insumos per a l'Agricultura Ecològica.

QUI SOM?El nostre equip està format majoritàriament per enginyers químics i agrònoms experts en biologia, producció i nutrició vegetal amb més de 20 anys d'experiència.

ADMINISTRADORS GENERALS:
José Colón Auríaj.colon@altinco.com
Montserrat Rossell Martím.rossell@altinco.com
GERÈNCIA:
Francesc Clarisó Guaschf.clariso@altinco.com
DIRECCIÓ FINANCERA:
Montserrat Rossell Martím.rossell@altinco.com
FINANCES / ADMINISTRACIÓ / COMPTABILITAT:
Gemma Carrasquer Martinez g.carrasquer@altinco.com
Mariona Calafell Raventós m.calafell@altinco.com
COMPRES:
Gemma Carrasquer Martinezg.carrasquer@altinco.com
DIRECCIÓ COMERCIAL:
Francesc Clarisó Guaschf.clariso@altinco.com 
Adjunta a direcció - Laia Villar Gabernetl.villar@altinco.com
COMERÇ NACIONAL:
Pompeu Bonastra De Castropompeu@altinco.com
EXPORTACIÓ:
Elena Viles Herase.viles@altinco.com
Eduard Batlle Mase.batlle@altinco.com
Jairo Augusto Aguirre Guzman (Colombia)j.aguirre.altinco@hotmail.com
Hassan Gueddi (Morocco)gueddi.altinco@yahoo.fr
Mohamed Boulkroun (Algérie)altinco-dz@hotmail.com
MÀRQUETING:
Laia Villar Gabernetl.villar@altinco.com
Desenvolupament de productes – Assajos de camp
David Gallart Peiród.gallart@altinco.com
TÈCNICS SÈNIOR:
Manel Montull Roigesmanelmontull@terra.es
Domingo Guixé Ponsd.guixe@altinco.com
DIRECCIÓ TÉCNICA:
Sergi Llena Alarcón s.llena@altinco.com
RECERCA, DESENVOLUPAMENT i INNOVACIÓ:
Catalina Colón Casabonac.colon@altinco.com
Joan Minguella Piquéj.minguella@altinco.com
Sònia Fusté Ayselàs.fuste@altinco.com
CONTROL DE QUALITAT:
Victòria Cortijo Aldabóv.cortijo@altinco.com
PRODUCCIÓ:
Victòria Cortijo Aldabóv.cortijo@altinco.com
FABRICACIÓ:
Victòria Cortijo Aldabóv.cortijo@altinco.com
Cheikou Top, Guillem Tobajas
ENVASAT:
Òscar Soler Quiróso.soler@altinco.com
Vicente Sánchez, Guillem Tobajas, Pilar Roure
LOGÍSTICA:
Òscar Soler Quiróso.soler@altinco.com
Jaume Armengol
MANTENIMENT:
Guillem Tobajas Farrenyg.tobajas@altinco.com
RECEPCIÓ:
Cristian Marin Culebrasaltinco@altinco.com


POLÍTICA D’EMPRESALa Direcció d'ALTINCO S.L. vol manifestar els seu absolut compromís envers la qualitat de les activitats i del funcionament de l’empresa, per què enforteixi la nostra posició en el mercat global mundial i ens ajudi a proporcionar un servei flexible, útil i eficient, capaç de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Alhora, pensem que l’empresa també té una funció social important tant pel que fa a tot el personal que l’integra com envers la societat de la qual forma part.

Els compromisos que es marca la Direcció es concreten en :


 • - Procurem que tot el personal de l’empresa es senti integrat en el seu lloc de treball; motivat i satisfet en la seva feina i valorat respecte al seu rendiment, impulsant i fomentant la responsabilitat de tothom en l'àmbit de la informació, formació, motivació i actuació.
 • - Definim el català com a llengua vehicular d’Altinco, i l’empresa treballa per promoure’n el seu ús entre tot el personal i en les relacions amb clients, proveïdors i altres entitats relacionades en el desenvolupament de les nostres activitats.
 • - Perquè ens preocupa especialment el nostre país i globalment tots els altres països, els nostres productes i processos de producció són respectuosos amb el medi ambient, incloent l'ús precís i estalviador de les energies i minimitzant la producció de sustancies residuals. Controlem els aspectes ambientals significatius de l’organització: el consum energètic i els residus especials, assegurant el mínim impacte en el medi ambient
 • - Millorem constantment el Sistema de Gestió amb l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients, minimitzant les reclamacions, dels proveïdors, personal propi i extern i organismes relacionats, creant mecanismes de valoració d’aquesta satisfacció i obrint nous canals de comunicació aprofitant al màxim les noves tecnologies.
 • - Com que volem seguir creixent, prioritzem al màxim les accions d’internacionalització i adaptem els productes i la seva presentació als requeriments dels països mercat que són el nostre objectiu.
 • - Som conscients de la importància i necessitat de la innovació i de la recerca i, per tant, invertim un alt % del nostre benefici en aquestes tasques. Orientem la Política de RDi a fi d’incrementar la competitivitat d’Altinco a nivell mundial.
 • - L'empresa reconeix el mèrit i dedicació del personal involucrat en la RDi i a fi i efecte de premiar la millor o millors idees i propostes que es realitzen s'en fa una menció expressa al dinar habitual de cap d'any.


 • Amb l’objectiu de garantir que aquesta Política d’Empresa es posa en pràctica i està al dia, la Direcció defineix uns objectius coherents amb aquesta política, revisa periòdicament el sistema de gestió per tal de garantir-ne l’eficàcia i per què sigui una guia i punt de referència permanent de la nostra organització.

  Només la feina ben feta justifica la nostra existència

  Montserrat RosellFrancesc Clarisó


  A Mollerussa (Lleida), a 13 de Gener de 2014.